באדי בוק 2021

    הוראות

  • בחר/י תמונה והכנס/י את שמך
  • צור/צרי את הבאדי בוק שלך
  • הלינק שלך יהיה מוכן
  • שתף/י את הלינק עם חבריך
  • חבריך ישיבו על כל השאלות שלך
  • ראה/לי את התשובות שלהם על לוח באד שלך

בחר/י תמונה

אישור